Ağaç

Rehberli Otobiyografi Nedir?

Eski Yunancada “autos” kendi, “bios” hayat, “graphe” ise yazma eylemine işaret eder. Dolayısıyla otobiyografi kendi hayatını yazma anlamına gelir. Rehberli otobiyografi ise denenmiş bir plan doğrultusunda çeşitli temaları kullanarak kişisel tarihimizi yazma girişimidir. Tıpkı balıkçıların denizin en bereketli yerlerine açılmaları gibi seçilmiş olan temalar da üzerini örttüğümüz anılara en kolay erişebileceğimiz noktalardır. James E. Birren tarafından geliştirilen bu yöntem yarı yapılandırılmış bir süreçtir. Bu sürece

katılabilirler.

Rehberli otobiyografi etkinliği bir kolaylaştırıcı eşliğinde genel olarak on haftalık bir programdır. İlk hafta tanışma toplantısıdır. Geri kalan haftalarda belirlenen temaların uyandırdığı en güçlü anılardan oluşan 2 sayfalık hikâyeler sınıfa getirilir ve okunarak paylaşılır. O nedenle ROB etkinlikleri klasik bir yazma kursundan farklıdır. Güzel yazmak şart değildir fakat iyi bir dinleyici olmak şarttır. Bu özelliğiyle bir terapi olmamakla birlikte terapötik bir etkinliktir.