Karlı Ormanda Geyik

Mürüvet Esra Yıldırım Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden lisans, Eleştiri ve Kültür İncelemeleri'nden ise yüksek lisans derecesini almıştır. İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Yeni Bir Hayat Kurmak/ Kadınlar Anlatıyor: Babalık, Evlilik ve Boşanma adlı kitabın yazarıdır. [1].

Bu kitap ile 2019 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından iki yılda bir verilen Genç Sosyal Bilimci Ödülü'ne lâyık görülmüştür [2], [3]. Lisans döneminde TÜBİTAK bursundan faydalanmış, lisansüstü yıllarında ise çeşitli projelerde asistanlık görevinde bulunmuştur. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. [4]. National Geographic'in Türkiye'deki lisanslı yayınevi için çocuk kitapları yazmaktadır. [5], [6], [7]. Birren Center tarafından Türkiye'deki sertifikalı ilk ROB kolaylaştırıcısıdır. Hayat İçin Akademi podcast girişiminin de kurucularındandır. [8].